Nya regler inom EU för moms gällande distansförsäljning till privatpersoner

e-handel

Anna Bergman © 2021

Har du en e-handel och säljer till privatpersoner inom EU? Driver du en postorderförsäljning där en vara skickas från Sverige till ett annat EU-land? Då kan du beröras av de nya reglerna för moms som fattats inom EU och som börjar gälla den 1 juli 2021.

Det handlar om omsättningströsklar

Inom EU råder fri rörlighet för varor och tjänster eftersom marknaden är gemensam. Varje EU-land har fram till den 31 maj 2021 sina egna specifika s.k. omsättningströsklar som varierar mellan 35 000 – 100 000 EUR. Sveriges tröskel ligger på 320 000 svenska kronor. Dessa omsättningströsklar styr hur hög försäljningen från ett EU-land till privatpersoner i ett annat EU-land får uppstiga till. När ett EU-lands tröskel uppnåtts kan du inte längre applicera svensk moms på försäljningen utan måste debitera enligt köparlandets egna momsregler.

De nya reglerna kommer att ersätta dessa olika summor för omsättningströsklar med en enda ny gemensam omsättningströskel om 10 000 EUR eller 99 680 svenska kronor per år, totalt till hela EU. Det kommer leda till att fler företag kommer att behöva redovisa utländsk moms på sin försäljning inom EU.

moms eu

En enda gemensam omsättningströskel om 10 000 EUR för alla EU-länder träder i kraft den 1 juli 2021

En ny tjänst på Skatteverket, OSS, gör det lättare att deklarera moms

Det finns två sätt att betala moms för distanshandelsföretag och man kan bara välja ett utav dem:

  • Det har tillkommit en förnyad e-tjänst på Skatteverket, OSS (One Stop Shop) tidigare MOSS (Mini One Stop Shop) där man kan redovisa och betala summan av den utländska momsen på alla distansförsäljningar inom andra EU-länder.
  • Alternativt kan man momsregistrera sig i de länder sina köpare befinner sig i och betala enligt landets egna momsregler.

OSS kommer att underlätta debiteringen av den utländska momsen

Vem påverkas av dessa nya regler för moms?

Regler som tidigare bara gällt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster och appliceras nu även på distansförsäljning av varor inom EU-länderna.

Detta påverkar alltså distanshandel till privatpersoner som icke är beskattningsbara inom andra EU-länder gällande:

  • Elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och radio- och tv-sändningar
  • Varor
  • Elektroniska marknadsplatser

Mer om detta går att läsa på Skatteverkets webbsida: Omsättningströskel vid distansförsäljning inom EU | Skatteverket

e-handel-nya-momsregler-eu

Kommer de nya omsättningströsklarna att påverka dig?